“Aşıxlı” Kredit İttifaqının 2022 – ci il fəaliyyətində mənfəət və zərər haqqında hesabatı

82 Baxış