“Hindarx Kredit İttifaqı” MMC-nin 2022-ci il fəaliyyətində mənfəət və zərər haqqında hesabatı

77 Baxış